Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Kristina Stenman inrikesministeriets migrationsdirektör

03/12/2010 av ifisk

Statsrådet utsåg den 2 december juris kandidat Kristina Stenman till migrationsdirektör vid inrikesministeriets migrationsavdelning från och med den 1 januari 2011. Migrationsdirektören är chef för integrationsenheten och ansvarar för ledningen av enheten och för att verksamheten leder till resultat. Integrationsenheten har till uppgift att bereda politik och lagstiftning som gäller integration av invandrare, goda etniska relationer och medborgarskap.

För närvarande är Kristina Stenman biträdande stadsdirektör för Vasa stad med ansvar för social- och hälsovården och bildningsfrågor. Tidigare har Stenman arbetat som forskare vid Åbo Akademis institut för mänskliga rättigheter och som jurist och verksamhetsledare vid Flyktingrådgivningen rf.

Foto: Mira

3 Nyheter (RSS)