Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

IFISK höstmöte

02/12/2010 av ifisk

Arbetsgruppen höll sitt höstmöte den 23 november på Kafé Arbis i Helsingfors för att fastställa budgeten och verksamhetsplanen för 2011. Verksamhen ska stöda och stärka invandrarnas samhörighet och identitet inom den svenska verksamheten i ett all hårdare språk- och integrationsklimat. Arbetsgruppens motto för 2011 är Kunnande, kompetens och kreativitet på svenska.

Till kulturfondens målsättningar för 2011 hör att stöda och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland. För första gång medverkar kulturfonden i ett treårigt projekt som skapar nya modeller för språkundervisning och integrering av invandrare. Projektet koordineras av Inrikesministeriet och samlar en rad samarbetsparter. IFISK medverkar i delprojektet Invandrarintegration på svenska i Helsingfors, där kommunala verk, organisationer, läroanstalter, föreningar och stiftelser samarbetar.

År 2011 vill arbetsgruppen skapa flera attraktiva svenskspråkig projekt som ska stärka delaktigheten och integreringen av invandrare. I mittpunkten står den webbaserade informationsverksamheten som skapar insikt och förståelse för den mångkulturella vardagen (svenskspråkiga) invandrare lever i.

Även 2011 kommer IFISK aktivt att delta i föreningskonferensen och föreningsfestivalen. Dessutom kommer flera böcker och häften att publiceras under perioden 2011-2012, delvis i elektronisk form (e-böcker). En finlandssvensk mångfaldsbarometer enligt den svenska modellen och en aktivering av verksamheten blatteförmedling.fi ska startas sommaren 2011.

IFISK:s verksamhet riktar sig till såväl professionella aktörer som till invandrare som är intresserade av olika former av frivillig verksamhet.

3 Nyheter (RSS)