Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Budgetmotion om svensk planerare för invandring

13/03/2008 av Ordförande


Maria Björnberg-Enckel
På grund av mitt initiativ lämndade stadsfullmäktige Maria Björnberg-Enckel (sfp) in en budgetmotion om svensk planerare vid avdelningen för invandrare till Helsingfors stadsfullmäktige. Motionen behandlas nu i staden och "svaret" kommer till november.

Helsingfors stad under de kommande åren strävar att öka antalet invandrare bl.a för att möta de kommande årens stora behov av arbetskraft. Särskilt för språkligt besläktade invandrargrupper utgör det svenska språket en möjlig väg in i samhället. Ändå ges lite information om att det också i Helsingfors är möjligt, att välja svenska som första inhemska språk för integration.

I svenska Österbotten finns goda exempel på lyckad integrering på svenska där nyfinländare fått arbete, sk. ”vänfamiljer” och blivit delaktiga i samhället. Då den nya hemkommunen i ett tidigt skede och i tillräcklig utsträckning informerar och stöder nykomlingarna motarbetas utslagning.

Också den svenska linjen vid utbildningsverket har antagit ett invandrarpolitiskt program som ger färdighet att bära en del av ansvaret för integrering av nyfinländare. I beredningen av stadens invandrarpolitik utgör den nationella tvåspråkigheten en resurs att utnyttja.

Vi därför vill föreslå att en koordinator/planerare med ansvar för att tillgodose behovet av svenskspråkig information anställs och placeras vid personalcentralens avdelning för invandring.

Gerd-Peter Löcke


Maria Björnberg-Enckels blogg

2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)