Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Ökar blattarnas kulturstöd?

29/03/2008 av Ordförande


Svenska studiecentralen
  

Svenska studiecentralen
Vi har inte råd att vänta tills blattarna beviljas de rättigheter de har enligt lagen. Därför har vi börjat ordna egna integrationskurser på svenska. När jag frågade samma sak i HBL den 15 mars bytte tidningens redaktion ordet blatte till invandrare. Nu tycker jag att det är en skillnad mellan blatte och invandrare. Som sagt ingår i rambudgeten en permanent höjning av anslaget för Folktinget. Enligt kulturminister Stefan Wallin (sfp) betyder att ”rambudgeten en behövlig satsning på svenskan i vårt land” och regeringen kommer att satsa i fortsättningen mera pengar på utbildning av nyfinländare.

Viktigast för oss är dock att Folktinget, som representerar finlandssvenskarna samt bevakar deras intressen, intressenkulturministern och migrationsministern ser till att medel anslås även för blattarnas behov så att vår kulturella tillvaro kan tryggas i alla delar av landet.

Enligt Thomas Bergman, migartionsministern Astrid Thors specialmedarbetare, är myndigheternas uppgift att "stöda invandraren i integrationen och språkinlärningen - antingen finska eller svenska. Invandraren själv fattar besluten, men myndigheterna hjälper till". Men vilka beslut ska invandraren fattas, när adekvata kurser inte ordnas och/eller boykoteras av myndigheter i de tvåspråkiga kommunerna med hänvisningen att den arbetssökande invandrare ska lära sig i första hand finska. Om invandraren ändå välja svenska som undervisningsspråk, så är risken att arbetsmarknadsstödet dras in stort.

Det är naturligt att invandraren i första hand antar omgivningens språk. Därför är det naturligt att invandraren lär sig först svenska i Österbotten. Vi därför vill att ”svenska” pengar kanaliseras till de tvåspråkiga kommuner, där det finns behov av svensk service och därmed av svensk undervisning. Det är svenska, blattarna vill tala och därmed stöda den svenska servicen.

Tyvärr har vi inte råd att vänta tills blattarna beviljas de rättigheter de har enligt lagen. Därför har vi börjat ordna egna SOS-integrationskurser på svenska, den första i samarbete med Svenska studiecentralen i Helsingfors. Kursen kommer att hållas på Arbis, institutionen vi anser vara mest behörig i språkliga integrationskurser på svenska. Mera om detta på nyheterna.


Gerd-Peter Löcke
Uppdaterad: 29/03/2008 14:07

2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)