Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Sambeau´Sam-Koskitanner årets flyktingkvinna

10/03/2008 av Björn


Sambeau´Sam-Koskitanner
Sambeau Sam-Koskitanner har utnämnts till årets flyktingkvinna 2008 meddelar Finlands Flyktinghjälp.. Sam-Koskitanner var som barn tvungen att med sin familj fly undan Pol Pots skräckvälde i Kambodja och anlände tillFinland år 1988. Idag bor Sambeau Sam-Koskitanner, 28, i Muurla i Salonejden. ”Det är väldigt viktigt att påverkasamhället också om du är flykting, säger Sam-Koskitanner.

Fiinlands Flyktinghjälp motiverar valet så här: “Sam-Koskitanner har genom sitt engageramang inomolika medborgarorganisationer och inom fackföreningsrörelsen aktivtpåverkat samhället. Hon har besökt finländska skolor och berättatom flyktingfrågor och mångkulturalism. Sam-Koskitanner har också bidragit till att fackföreningsrörelsen blivit mer öppen och mångsidig också i flyktingfrågor.

Finlands Flyktinghjälp delar ut uppmuntringspriset Årets flyktingkvinna för elfte gången. I samband med att kandidatnomineringen utlystes i början av året, underströk Flyktinghjälpens styrelse att utmärkelsen riktar sig till flyktingkvinnor som med sin verksamhet på gräsrotsnivå eller via föreningsarbete aktivt varit med om att förändra det finländska samhället. Finlands Flyktinghjälp är en obunden medborgarorganisation som gör utbildnings-, informations, och socialarbete tillsammans med flyktingar i Finland och utomlands, i synnerhet på flyktingläger. Mer information finns på adressen: http://www.pakolaisapu.fi/hemsidan.htm.

3 Nyheter (RSS)