Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Uppskattat inslag i Föreningsfestivalens invigningsprogram (Lingva poetica)

26/09/2007 av ifisk


Gerd-Peter Löcke och Muharrem Miftari
[zoom] Foto: Studio Pirilö


Eva-Helén Ahlberg, Gerd-Peter Löcke
Foto: ifisk

[zoom]
Årets Föreningsfestival arrangerades 7-9 september i Helsingfors. Festivalen var den tredje i ordningen och intresset var stort med 750 föreningsaktiva samt tusentals människor som stannade upp på Kampens torg och tog del av programmet.
För första gången hade ifisk äran att deltar i Föreningsfestivalens invigningsfest. kultur- och idrottsminister Stefan Wallin att öppnade festivalen i Arcadas stora auditorium. Därefter blev det albansk dikt och musik av kosovoalbanen Muharrem Miftari. Ordförande Gerd-Peter Löcke började med Muharrems dikt Sången om Kosovo och Muharrem kom in arrangemanget med sin cifteln. Publiken blev mycket tagen av den korta men gripande föreställningen som omtalades intensivt under festivalens lopp.
Blattarna var aktiva i olika evenemang. Karl Norrbom från Sverige workshopsledare i ”Problemlösning inom grafisk design och visuell marknadsföring”. I workshopen ställdes deltagarna inför uppgifter som i verkligheten kan göra det dagliga arbetet väldigt flexibelt och ibland även stressigt. I Lena Wemans (Sverige) ”Teckenspråk – ett språk som alla andra” kunde deltagarna lära sig några grundregler och tecken för olika vardagliga ord.Ifisk:s projekt Lingva Poetica själv arrangerade ett poesikalas på Folkhälsans Seniorhus.
Ett stort tack vill vi rikta till festivalens projektledare Eva-Helén Ahlberg, som enormt stötte vår insats.

3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)