" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv december 2016

Arbetsgruppen

01/12/2016 by ifisk

Gerd-Peter Löcke, ordförande
Gerd-Peter Löcke   
Ordinariemedlemmar 2017

Gerd-Peter Löcke (Tyskland), , ifisk@outlook.com,
tfn +358 44 2875024
Ordförande
Jean D’Amour Banyanga (Rwanda)
Sarah Rizzo (Italien),
Abid "Shakho" Sadiq (Kurdistan),

Publicerad i1 Om oss (RSS)

Verksamhetsberättelse 2016

01/12/2016 by ifisk

Allmänt
IFISK riktar sin verksamhet huvudsakligen till vuxna svenskspråkiga i hela Svensk¬finland. Mottot för verksamhetsåret var ”Vi redan har berikat Svenskfinland”.
Medlemmar
Intresse för det svenska i Finland ökar i resten av världen. Arbetsgruppens Facebooksida har aktiva följare från bland annat Albanien, Argentina, Tyskland och USA. Genom aktiv marknadsföring på Facebook berördes nästan 15.000 personer runt om i världen. Arbetsgruppens facebooksida har maximala antal stjärnor (5), vilket talar för sidans popularitet.
Arbetsgruppens medlemmar deltog aktivt i olika konferenser, seminarier och kulturpolitiska evenemang samt var framme i median. Under årets lopp har IFISK organiserat flera diskussionstillfällen kring Ulf Modins DDR-bok "TANKAR KRING LANDET SOM ICKE LÄNGRE ÄR" i Helsingfors och i Ekenäs och ettf örfattarsamtal med Gerd-Peter Löcke och Ulf Modinpå Arbis bibliotek i Helsingfors.
Ekonomi
För verksamhetsåret beviljade Svenska kulturfonden ett bidrag på € 2.000 euro för att dokumentera svensk- och tvåspråkiga invandrarnas ställning i Finland efter sekelskiftet.

Publicerad i1 Om oss (RSS)