" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juli 2008

Publiceringsetiskt seminarium

04/07/2008 by Anna


Utrikesmisteriets buffetmottagning
[zoom]
I över 35 år har det publiceringsetiska seminariet arrangerats som ett samarbete mellan Hangö sommaruniversitet och Finlands svenska publicistförbund. Ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke och ordinariemedlem Björn Palmén har deltagit i årets seminarium, som hölls på Pensionat Tellina i Hangö 13-15 juni. Tyvärr fick Ales Markau, som själv är journalist, förhinder och missade fina föredrag, diskussioner och fester.

Som första föreläsare konstaterade Maria Rankka från den svenska tankesmedjan TIMBRO att partier och politiker vänder sig inte längre i lika hög grad som tidigare till partimedlemmar, ideella organisationer och folkrörelser för sin åsiktsbildning. I stället utvecklas idéer och värderingar i nätverk och grupper utanför den politiska processen. Timbros uppdrag är att långsiktigt utveckla idéer och bilda opinion för marknadsekonomi, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Forskare i mediekultur, docent Anu Koivunen från Stockholms universitet samt riksdagsledamöter Jacob Söderman (sdp) och Janina Andersson (grön) diskuterade frågan om politikernas privatliv är offentligt? Självklart att vi diskuterade hemma-hos-reportagen, de sexuella trakasserierna i riksdagen och sms-skandalen. Gruppen var bekymmert över att de stora och viktiga politiska frågorna tycks drunkna under mysigheten.

Riksdagsledamot Bjarne Kallis (kd) talade om politikerbloggar. Journalisterna är medvetna om att nätet innebär ständig uppdatering och ständig deadline. Faran att bakgrund, mening och sammanhang i jakten på att vara först försvinner. Å andra sidan är nätet tillgängligt för alla och politiker når via sina bloggar folket direkt utan journalisten som gatekeeper.

I Finland är yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhälle. God journalistisk sed bygger på vars och ens rätt att ta emot information och åsikter. Det är Opinionsnämnden för massmedier (ONM) som har som uppgift att tolka god journalistisk sed samt försvara yttrande- och publiceringsfrihet. Mera om journalistregler i Finland finns på www.jsn.fi

.Seminariet avrundades traditionellt med utrikesmisteriets buffetmottagning på Hago Casino. Fotot är tagen därifrån och visar bl a Börn (1) och Gerd-Peter (2) till höger samt Publicistförbundets sekreterare och ifiskare Lasse Gustafsson (2) till vänster.

Jag vill redan påminner alla våra medlemmar som är intresserad av samhällsfrågor och yttrandefrihet att boka in nästa års seminarium.

Gerd-Peter Löcke Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Gerd-Peter Löcke ledde tidskriftssalonger

02/07/2008 by ifisk


Gladys och Gerd-Peter i Konsulinnans kafferum
[zoom]

Sfp:s Ylva Larsdotter, Astra Nova
[zoom]

Tidskriftscentralen rf (TC) ordnade två tidskriftssalonger i Österbotten med uppläsningar och försäljning av kända finlandssvenska kulturtidskrifter. Som värd för båda evenemangen stod TC:s styrelsemedlem och ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke som även representerade Fredsposten.

Första salongen hölls i Hantverkets hus Loftet i Vasa. Huset är känt och uppskattat för sina fina presentartiklar och för eleganta gåvoförpackningar som representerar gräddan av finländskt och österbottniskt hantverk. Med det var Konsulinnans kafferum som gjorde mest intryck. I den vackra miljön kan man helt enkelt sjunka in i en känsla av gången tid.

På söndag blev det Konstverkstaden Malaktas tur där ”Fru malakta Maja” tog glatt emot oss. Enligt hennes blogg är hon bagerska, smyckestillverkare och tv-producent. Konstverkstaden Malakta huserar i ett gammalt mejeri i Malax. Namnet kommer från Malax och lakta = mjölk.

Tidskriftscentralen är en samlingsplats för finlandssvenska kulturtidskrifter. TC samarbetade med Kultti och andra nordiska tidskriftsorganisationer, bl.a. Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrifternas ställning. Denna gånga var med Lise Kanckos (Ad Lucem), Heidi von Wright (Horisont), Ylva Larsdotter (Astra Nova) samt Mary-Ann Gröhn från vår samarbetspartner Nylands litteraurförening. För musiken stod Niclas Eriksson och Johanna Rosendahl från Närpes.

Salongerna lyckades väl och visade att den finlandssvenska kulturtidskriften lever och har en framtid. Ifisk vill uppmanar alla läsare att bekanta sig med centralen verksamhet. Dessutom har vi fått i Ylva, som är hemma från Sverige, en mycket aktiv intressent av blatterörelsen.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)

INTERKULTUR – KULTURKROCKAR - Kurs i serieteckning

02/07/2008 by Anna


Serietecknings projektledare Elena Hellberg-Hirn

Ifisk planerar en kurs i serieteckning kring temat interkultur. Som projektledare har utsetts Elena Hellberg-Hirn från Sverige/Ryssland som tillsammans med Fredrik Therman från Svenska fredsvänner i Helsingfors står för kursens genomförande. Elena och Fredrik har diskuterat kursen med Mark Ståhle och Leif Packalén. Leif Packalén har jobbat i Indien och Afrika med att lära hur man med seriers hjälp kan sprida viktig information.

Syftet med den här kursen är att lära oss inom fredsrörelsen att på ett enkelt sätt sprida viktiga budskap till allmänheten, i synnerhet om det multikulturella samhället och främst till läslata barn och unga. Du behöver inte kunna teckna för att delta och priset skulle vara lågt på grund av stipendier, troligen enbart egna materialkostnader, kanske det blir helt gratis.

Kursen ska omfatta 1-2 veckoslut och deltagarna får vara max ett dussin. Om du är intresserad kontakta Elena (elena.hellberg-hirn@helsinki.fi) eller Fredrik (fredman@kaapeli.fi)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)