" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2008

Finlands Fredsförbunds årsmöte

19/06/2008 by ifisk

Ordförande Gerd-Peter Löcke
Gerd-Peter Löcke
Vid Garantiföreningen för Finlands Fredsförbunds årsmöte den 6.4.2008 valdes Ulf Särs till ny ordförande för styrelsen. Göran von Bonsdorff utsågs i samband med sin 90-årsdag den 18.3.2008 till hedersordförande. Viveca Dahl slutade i styrelsen och Ulla Holmberg från Närpes valdes in som ny medlem. Ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke fortsätter i styrelsen liksom Yrsa von Hertzen, Sirpa Aitosalo, Birgit Holmstén, Christian Lång, och Laura Lodenius.

Gerd-Peter Löcke fortsätter även som redaktionsråd i tidningen Fredposten som utges av Garantiföreningen. Föreningens huvuduppgift är att ge ut tidningen Fredsposten. Tidningen fungerar som ett språkrör på svenska för fredsrörelsen i Finland och är även en kanal för information om fredsarbete i Finland till det övriga Norden. År 2008 utkommer fyra nummer.

Fredpostens hemsida

Publicerad i (RSS)

5-6.9 Föreningsfestivalen i Åbo

11/06/2008 by ifisk


Föreiningsfestivalen 2008 i Åbo
Ifisk har hittills framgångsfullt varit med på alla föreningsfestivaler som hölls i Åbo, Vasa och i Helsingfors. Årets festivalen är den fjärde i ordningen och landar för andra gången i Åbo.

Festivalen inleds på fredagen den 5.9 kl. 15.00 med föreläsningar och workshops i Gillesgården. Klockan 21 blir det cocktailparty på Åbo Svenska Teater, en fest du inte få missa. Lördagen den 6.9 har föreningar möjlighet att presentera sin verksamhet kl. 10.00-16.00 i Hansakvarteret där det även bjuds på program för festivaldeltagare och publik. Lördagen avslutas med gemensam fest kl. 18.00- 22.00. Hemfärd med buss ordnas klockan 22.00.

För mer information se föreningsfestivalens hemsida.

Fram till den18 juni går det att anmäla sig till Förening 2008. Det kostar ingenting att delta och det ordnas gratis busstransport från olika orter i Svenskfinland. Övernattning samt traktering är subventionerad. Som medlem i ifisk ska du anmäla dig till info@ifisk.net, annars kan vi inte stå för kostnaderna.

Mer om festivalen 2007

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Ifisk med på möte med migrationsminister Astrid Thors

05/06/2008 by Ordförande


[zoom]


[zoom]
Minister Astrid Thors ville träffa aktiva inom ifisk för att tillsammans meds fp:s integrationspolitiska utskott och MultiCultural Finland diskutera denkommande redogörelsen om lagen om integration. Redogörelsen behandlas i regeringens aftonskola, som är regeringens inofficiella sammanträde, den 18 juni.

Från ifisk fick jag behörigt sällskap av Christian Thibault, Ales Markau och Christina Korkman från huvudstadsregionen samt Evariste Habiyakare och Elena Makarova från östra Nyland och Jean Claude Mutiganda från Österbotten. Även Tanja Lundqvist, som deltog som sfp:s integrationsutskottets ordförande och Katia Torres-Airava från MultiCultural Finland kommit in i det politiska arbete via ifisk.

Ifisk hade alltså den absoluta majoriteten då vi satt i svenska rikdagsgruppens grupprum. I en positiv stämning gick vi genom ett finskspråkigt utkast på 15 sidor. Bland annat diskuterades regeringens integrationsprogram, barn och ungdomar, isolerade invandrare, de äldre invandrare samt invandrarnas möjligheter till arbete. Eftersom de allmänna problem är kända fokuserade vi på vad som kunde göras bättre i fortsättningen.

Det finns mycket positivt i redogörelsen. Bland annat vill regeringen att de enskilda flyktingarnas och invandrarnas behov tas bättre i betraktande. Tillgång till integrationen på svenska ska bli bättre och snabbare. För att uppnå dessa mål ska samarbete med invandrarnas och övriga medborgareorganisationer, som är i ständig kontakt med invandrarna eller flyktingarna förbättras. Svenskan däremot behandlades mera försiktigt och jag fick inte den uppfattning som kunde övertyga mig att regieringg verkligen vill jobba för att stöda blattarna, m a o de svenskspråkiga invandrare.

Ifisk koncentrerade sig mest på invandrarnas individuella rättigheter och förde fram bland annat att olika lag, som reglerar medborgarnas och/eller invandrarnas tillgång till social- och hälsovårdservice, borde harmoniseras. Dessutom tog vi upp önskemål som kunde underlätta invandrarnas tillgång till arbete. Enligt amerikanska modellen borde invandraren kunna börja jobba utan att det krävs behörighet från finska högskolor. Avlöningen kunde vara enligt det finska systemet och invandraren /flyktingen kunde uppmuntras att skaffa sig de i Finland nöjdvändiga behörigheter för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Systemet skulle även hjälpa invandraren att finansiera studierna i Finland själva, om det vore möjligt att fortsätta med arbete.

Den ända äkta finlandssvenska blatterörelsen visade med en så massiv närvaro att den är beredd att fortsättningsvis ta sitt ansvar i integrationspolitiken.
Gerd-Peter Löcke

Foto 1: Integrationsutskottets ordförande Tanja Lundqvist från Sibirien med ”silvermedaljisten” Christian Thibault från Tyskland

Foto 2: Arbetsgruppen och Minister Astrid Thors

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Thibault fick förtjänstmedalj med förgyllt kors

03/06/2008 by ifisk


Christian Thibault
Foto: gpl

Undervisningsministeriet förlänar årligen förtjänsttecken inom motion och idrott åt personer som utmärkt sig i finländsk motionskultur och idrott. I år beviljades 143 personer, som varit aktiva inom lokala idrottsföreningar, regionala idrottsorganisationer, riksomfattande grenförbund eller internationella idrottsuppdrag ”Finlands idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt kors”.

Bland dem finns vår medlem Christian Thibault från Tyskland, som beviljades förtjänsttecken för frivilligt och mångårigt arbete mot rasism inom motion och idrott. Tillsammans med Ike Chime från Nigeria byggde Chritian upp projektet ”Liikukaa! Ry” där Fair Play, tolerans och samhörighet syns i verksamheten, bland annat i olika fotbollsmatcher.

Om du vill delta i idrottsaktiviteter inom en sportklubb, kolla länken för att hitta Liikkukaa!:s medlemsklubbar och finska idrottsföreningar. Du kan kontakta en klubb direkt eller en sammanslutning av Finlands Idrott rf som kommer att informera om att hitta den typ av sport nära dig du intresserad av. Du kan också kontakta Christian direkt via e-post (thibault@sci.fi). Mer om Liikukaa!

Publicerad i3 Nyheter (RSS)