" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv maj 2007

Anna och Marcelo Lopez jobbar i slummen Mato Alto

17/05/2007 by ifisk


Födelsedagspicnic Från höger; Marcelo, Anna, Jessica och Sofia
[zoom]
Marcelo Lopez fyllde hela 40 år! Samtidigt firade han tillsammans med hustrun Anna 10-års bröllopsdag i maj. Marcelo jobbar med projektet “Consciência Jurídica” som skall stärka sluminvånarnas medvetande om sina medborgerliga rättigheter och erbjuda gratis juridisk rådgivning. Advokathjälp kan också fås i fall barns rättigheter behöver skyddas eller krävas. Marcelo har bl.a. skött adoptionsärenden, barnbidragstvister, och ett fall av sexuellt
utnyttjande av barn. Måndagar har han rådgivning för Igreja Batista da Paz i slummen Mato Alto. Inom ramen för projektet planeras också föredrag om medborgerliga rättigheter för slumbefolkningen. Rådgivningsmötena har vid flera tillfällen också öppnat för andliga och själavårdande samtal.
Anna Korkman-Lopez arbetar detta år med att ordna en kurs för ledare för Saber Viver kursen (livskvalitetskursen) så att kursen skall kunna spridas också i andra slumsamhällen.  i september. I Helsingfors är båda aktiva i Andreaskyrkan. Inom kort kommer Anna och Marcelo att ansluta sig till OIKOS, en kristen organisation som arbetar för att stärka familjer. Anna och Marcello hoppas på gott samarbete och att nya dörrar skall öppnas inom detta. Om du vill veta mera om OIKOS kan du kolla deras hemsida: www.clickfamilia.org.br
Ifisk skickar varma lyckönskningar till Brasilien.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Om Europadagen och migrationshandikappet

11/05/2007 by ifisk


Lucia Krassimir Ninov, Kaisa Leka, Ulf Sjögren, Gerd-Peter Löcke, Janina Lindholm, Kaj Andersson, Katinka von Kraemer (fr v t h)

[zoom]
Den 9 maj 1950 lade den franska utrikesministern Robert Schuman fram ett förslag om att skapa ett organiserat Europa för att bevara freden. Förslaget som kallas för "Schumandeklarationen" anses ha lagt grunden till det vi nu kallar Europeiska unionen.
Östra Nylands Europainformation ordnade Europadagen till ära ett seminarium på Borgå stadsbibliotek med temat Lika möjligheter för alla – 2007. Inbjudna gäster berättade om arbetet för lika möjligheter för alla och deltagarna i seminariet diskuterade olika aspekter av jämlikhet.
I diskussionen deltog Janina Lindholm, t.f. regioninformatör vid Östra Nylands Europainformation, Kaisa Leka, som talade om diskriminering på grund av funktionshinder, Katinka von Kraemer, Svenska kvinnoförbundet, som talade om jämställdhet mellan könen, Ulf Sjögren och Roger Petas från Gay West, en förening för sexuell jämställdhet, samt Gerd-Peter Löcke (Tyskland) och Krassimir Ninov (Bulgarien) från arbetsgruppen ifisk. 
År 2002 amputerades Kaisa Lekas ben. De var missbildade från födseln och såg konstiga ut, och vid 19 års ålder hade hon fått ledbrott i vristerna. Hon hade fula ben som inte fungerade som de skulle. På ett sätt var det en lättnad för henne att bli av med dem. Hon skämdes för sina gamla ben, men var så glad över att hon fick proteser att hon inte ville gömma dem. Tvärtom ville hon tala om dem för att bryta den onda cirkel som byggts upp av skam och fördomar.
Skam och fördomar gäller alla handikappade och låter väldigt bekant för oss blattar. ”Migrationshandikappet” tycks fortfarande vara det värsta av alla handikapp. I ankdammen har man svårt att komma fram och säga ”Hej jag finns!”, något som även Ulf Sjögren påpekade. Detta konstaterade också ifiskmedlemmen Evariste Habiyakare för några år sedan i Åbo Underrättelsen.
Invandrare och speciellt svensktalande invandrare har stora förväntningar på Finlands första migrationsminister. Därför ville Europa- och migrationsministern Astrid Thors (sfp) genom ifisks ordförande Gerd-Peter Löcke framföra sina hälsningar till seminariet.
Och vad kan man vänta sig av framtiden? Läs här om lika möjligheter för alla i EU: Europadagen www.politiken.biz/det_nya_europa.htm, på Kaisas hemsida eller Kaisas serieblogg (finska och svenska), Svenska kvinnoförbundet 

Publicerad i3 Nyheter (RSS)