" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv februari 2007

Om Finlands minsta språk: finlandssvenskt teckenspråk

26/02/2007 by ifisk


Sfp:s ordförsnde Stefan Wallin och Lena Wenman
[zoom]
Om du trodde att svensktalande blattar är en minoritet inom minoriteten så har du nog misstagit dig. Finlandssvenska döva är en minoritet inte bara i den finlandssvenska språkgruppen, utan också en minoritet inom den döva, teckenspråkiga språkgruppen i Finland. Finlandssvenskt teckenspråk är ett av Finlands minsta språk med cirka 300 utövare i hela Svenskfinland – minst lika många finns i Sverige p.g.a utvandring. Teckenspråket omfattas också av språklagen, § 17 i Finlands grundlag.
Lena Wenman, som är hemma från Sverige och kandiderar i kommande riksdagsval, säger att finlandssvenska döva har en lång historia att vara stolt över.
– Den första dövskolan grundades av en finlandssvensk döv, Carl Oscar Malm. Men nu visar forskningen att det finlandssvenska teckenspråket är en egen variant inom teckenspråk i Finland, och språket skiljer sig även från det teckenspråk som används i Sverige. Därför måste vi varje dag kämpa hårt för att få uppmärksamhet och tillgång till service på vårt eget språk, säger Lena.
Som de flesta ifiskare vill också Lena delta aktivt i samhället och grundade nyligen intresseföreningen för bevakandet av det finlandssvenska teckenspråkets ställning, som blir en specialförening inom sfp. Styrelsen består av teckenspråkiga personer som har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Lena Weman fungerar som föreningens sekreterare. 
I sitt valmanifest betonar den nya föreningen hur viktigt det är att svensk- eller tvåspråkiga föräldrar som får ett hörselskadat barn genast får bra information om språkträning, språkmöjligheter i teckenspråk och hur man kan stöda barnets tvåspråkighet, bestående av teckenspråk och tal- eller skrivspråk. På bilden hoppas sfp:s ordförande Stefan Wallin och Lena Wenman på mer forskning kring finlandssvenskt teckenspråk, som skiljer sig både från det finska teckenspråket och det teckenspråk som används i Sverige.
Ifisk vill stöda Lena i sitt arbete och uppmanar alla medlemmar bekanta sig med , där föreningen berättar mera om målsättningarna. En videohälsning på teckenspråk av Lena Wenman, där hon berättar om föreningens mål och syften, publiceras senare på samma sida.. Text och foton: Gerd-Peter Löcke lena.wenman@svenskadova.fi Se även intresseföreningens hemsida

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Shakho Abid Sadiq ställer upp i riksdagsvalet

05/02/2007 by ifisk


Shakho Abid Sadiq
Ifiskaren Shakho Abid Sadiq ställer upp i riksdagsvalet. Shakho är hemma från Kurdistan och han är Ekenäsbo sedan 1990, där han är kommunalpolitiskt aktiv. Han jobbar som lärare och tolk, han är styrelsemedlem i Finlands fredsförbund och ordförande i föreningen Baban, som hjälper barn och handikappade i Kurdistan. Shakho vill förbättra integrationen av flyktingar och andra utlänningar i det finska samhället. Att möta en främling är att möta sig själv, tycker han. Dessutom anser han att människor av olika bakgrund och kultur mår bra av att samarbeta och att fredsfostran är framtidsfostran. Efter Shakho borde Finland fyll flytingskvoten, sedan höja den! Han vill också stöd studerande och barnfamiljer. 
Shakho ställer upp för de Gröna s i Nyland. 

Publicerad i3 Nyheter (RSS)