" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv januari 2008

Vem är årets flyktingkvinna 2008?

24/01/2008 by ifisk


Emina Arnautovic
Nu är det dags att finna en efterföljare till fjolårets flyktingkvinna, bosniskfödda Emina Arnautovic.

Sedan år 1998 har Finlands Flyktinghjälp i samband med den internationella kvinnodagen delat ut priset Årets Flyktingkvinna. Priset delas nu ut för elfte gången och i år tilldelas det en flyktingkvinna som med sin verksamhet på gräsrotsnivå eller via föreningsarbete aktivt varit med om att förändra det finländska samhället.

Skicka in ditt förslag för Årets flyktingkvinna 2008, till informatör Marcus Floman senast den 11 februari antingen per e-post: marcus.floman@pakolaisapu.fi eller till:
Finlands Flyktinghjälp Ludvigsgatan 3 – 5 B
42 00130 Helsingfors

Finlands Flyktinghjälp är en obunden medborgarorganisation som grundades år 1965 och fokuserar på humanitärt arbete. I Finland och utomlands är organisationens verksamhet inriktad på utbildning, informationsspridning och socialt arbete tillsammans med flyktingar, särskilt i flyktingläger. Reglerna för nomineringen av Årets flyktingkvinna 2008 hittar du här.  


Mer info får du från Finlands flyktinghjälps webbsida

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Ifisk forsätter som fristående förening

17/01/2008 by Ordförande

Ordförande Gerd-Peter Löcke
Gerd-Peter Löcke
Ett nytt år har börjat och mycket är ogjort i blattarnas värld. Genom vår nya bloggorienterade webbstruktur vill vi komma lite närmare dig. Och just du behövs där ute för att berätta mera om ditt liv och dina talanger. När du medverkar, påverkar du både inom arbetsgruppen, inom blatterörelsen och inom samhället. Kom med och simma med strömmen!

Alla möten, där arbetsgruppens verksamhet behandlas, är öppna för alla intressenter. Endast bokslutsmöten och arbetsmöten förbehålls för ordinarie medlemmar och/eller särskilt inbjudna personer. Men vi tar gärna emot dig som vill aktivt medverka och ta ansvar för olika evenemang.

Under det ”interkulturella året 2008” vill vi särskilt fokusera på olika seminarier och projekt, även utomlands, där vårt deltagande kunde ge ett mervärde. Vårt motto för 2008 är ”Kulturell mångfald på svenska”. Vi kommer att utvidga våra poesiläsningar i Svenskfinland och komma med ett eget bidrag på Bokmässan 2008. Dessutom vill vi stöda svenskspråkiga kandidater i kommunalvalet 2008. Självklart deltar vi i föreningsfestivalen i Åbo.

Tillsammans med de fyra nya och de två gamla ordinarie medlemmarna vill jag göra mitt bästa att utveckla Finland till ett land med stor kulturell mångfald på svenska. På vår sajt hittar du ytterligare information om framtida aktiviteter i ifisk.

God fortsättning på året.
Uppdaterad: 19/01/2008 20:22

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Ny dokumenthantering 4.1

15/01/2008 by Ordförande
Ifisk:s nya publiceringssystem är det fjärde på sju år och det första som bygger på CMS. Innehållshanteringen CMS har kommit i ropet den senaste tiden, eftersom den helt enkelt ger de bästa möjligheter att nå ökad kvalitet, jobba effektivare och leda till omedelbart feedback. I sin enklaste form är CMS en filstruktur som lagrar information på ett välordnat sätt.

Vi har noggrant följt med den aktuella utvecklingen inom dokumenthantering, innehållshantering och webbpublicering. Vi efterfrågade en lösning som är enkel, effektiv och långsiktig. 4.1 baserar sig på Thingamablogs nyaste version och ger oss precis de hanteringsmöjligheter vi behöver. Strukturen är enkel och halvautomatiserad. Den behöver ingen extra databas och ger därför möjligheter att manuellt ingripa i dokumentstrukturen.

Resultatet blev en bloggorienterad struktur som ger dig snabbt en helhetsbild av vår verksamhet. Redan nu hittar du all färsk information samt nyheterna från fjolåret. Dessutom vill vi ge dig möjligheten att (seriöst) kommentera vår verksamhet direkt på webben. Ingen tidigare information har gått förlorad. Allt hittas nog via arkivet.

Hoppas att vi genom vår nya webbstruktur kommer lite närmare dig.

Gerd-Peter Löcke

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Bli medlem

06/01/2008 by ifisk

Medlemskap i arbetsgruppen i förutsätter ingen medlemsavgift.

Fyll i fälten nedan så gott du kan och vill, så kommer du senare att få mera information om rörelsen. De fält som krävs är markerade med en asterix (*).
Ingen reklam eller liknande kommer att skickas till vare sig post eller e-postadress.


 

Förnamn/ efternamn *:

Epost *:

 

Telefon:

Adress (gatuadress - postnummer - postort - land): 

 

Hemland *:

Jag lärde mig svenska:

 

Medlemsskap: 

Meddelande:  
 

Kontakta mig via     epost     brevpost     telefon   

 

          

Publicerad i9 Bli medlem (RSS)