" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv november 2008

Kommunalval 2008

29/11/2008 by Ordförande


Kommunalvalet 2008


Christian Thibault
Fjorton partier ställde upp 38 509 kandidater i 332 kommuner. Av kandidaterna var 22 935 män och 15 574 kvinnor.10 kandidater var blattar som är aktiva inom ifisk, dessutom vår ordinariemedlem Björn Palmén från Finland. Ifisk:sröstmagnet var Christian Thibault från Tyskland som fick 58 röster i Esbo. Christian är företagare, idrottsledare,europé och familjemänniska. Han stod för ett mångsidigt samhälle förenat kring samma värden: mänsklighet, jämställdhet och rättvisa.


Röstberättigad vid kommunalval var varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiskaunionen, isländska och norska medborgare med hemkommun i Finlandsom, samt annan utlänning som senast på valdagenfyller 18 år och som har haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år.

Valöverraskningen stod det lilla populistiska partiet Sannfinnländarna för. Partiet ökade sitt väljarstöd mest avalla partier och fick drygt 137 000 röster, dvs. rentav 116 000 fler röster än år 2004. Jag är rädd för attsannfinländarna ska bli ett främlingsfientligt parti som vill skärpa invandrarpolitiken.

Men jag vet även att det som står dig närmast gör dig mest aktiv och invandrarproblemen berör väldigt många ute ifinska förorter. Finländare är rädd för att brottsligheten ökar, gatorna blir otrygga och staten förlorar en massapengar på verkningslösa integrationsprojekt.

Folk, sannfinländare såsom invandrare, vill tala om problemen. På så sätt kan det bara vara bra att det nu finnsett redskap för det missnöje som finns i samhället. Och nu kan vi tydligt se liknande drag hos finländarna som hosde högerpopulistiska partierna i Österrike och resten av Norden.

Ifisk fortsätter dialogen med alla finländare, även om de ser oss (tillsvidare) snarare som problem än som rikedom. Därför vill jag rikta vi ett ödmjukt tack till alla som röstade på oss:

Christian Thibault, Esbo, 58
Anna Kirsanova, Helsingfors, 43
Jean Claude Mutiganda, Karleby, 41
Lena Wenman, Helsingfors, 34
Gallina Sandås, Vasa, 30
Tanja Ljungqvist, Ingå, 26
Gerd-Peter Löcke, Helsingfors, 25
Elena Makarova, Borgå, 18
Ketevan Liedenpohja, Sibbo, 12
Larrie Griffis, Helsingfors, 6
Björn Palmén, Sibbo, 13

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)