" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv oktober 2007

Debatt i Spotlights studio

14/10/2007 by ifisk


Spotlight [zoom]


Ifisk ledamot Evariste Habiyakare (tv) och Shakho Sadiq delar bord med migrationsminister Astrid Thors (sfp). I bakgrunden Raymond Adagbon (tv) och Gerd-Peter Löcke [zoom]
Efter en lång tid hade flera medlemmar möjligheten att träffas. Denna gång i FST:s studio. I den stora spotlightdebatten, där vi hade möjlighet att träffa bl a migrationsminister Astrid Thors, Helsingfors invandringschef Annika Forsander och arbetsgivarerepresentant Peter Forsberg.
Aldrig förut hade så många av oss möjligheten att komma till tals i en tv-diskussion. Spotlight:s tema den 17 oktober var arbetskraftsrelaterad invandring. Programmetledarna Minna Knus-Galán och Jonas Jungar ville ta reda på om Finland är redo för ökad invandring? Finland behöver allt fler arbetstagare från andra länder, men har ens de invandrare som finns i Finland idag jobb? Dessutom pratades om attityder och fördomar vi arbetsinvandrare möter i Finland.
Deltagare i Spotlights diskussion var bl. a. Agid Zibari från Karis, Arshe Said från Vanda, Evariste Habiyakare från Borgå, Gerd-Peter Löcke från Helsingfors, Jean-Claude Mutiganda från Karelby, Katia Torres Airava från Helsingfors, Raymond Adagbon från Helsingfors, Richard Owusu från Kyrkslätt, Sergei Trofimov från Ekenäs, Shakho Sadiq från Ekenäs och Simona Savin-Gardberg från Esbo som i dag representerar delvis olika institutioner, men är eller varit även aktiva inom ifisk. Dessutom träffade vi på guiden Misako Gustafsson som inte tidigare hade bekanta sig med arbetsgruppen.
Debatten var mycket livlig och det blev budskapet var klar – ge först jobb åt oss som redan är här innan ni tar emot fler! Också den allmänna responsen var bra. Somliga var tacksamma att detta tema togs upp, andra krävde mera program av samma slag behövs.
Ordet ”blatte” nämndes nog inte, kanske för att det ”inte ha en finlandssvensk klangbotten" (?). Men en responsare tyckte att ordet invandrare har en mycket negativ klang och ville byta benämningen till inflyttare. Du för titta och lyssna på vår debatt på sajten http://svenska.yle.fi/spotlight/arkiv.php?id=1073
Deltagarnas utlåtande som sammanfattningar får du även läsahär på vår hemsida inom kort.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)