" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2013

Årets comeback

29/06/2013 by ifisk

Efter några år av inre strider tog Tanja Ljungqvist tillbaka sin plats som ordförande för Svensk-ryska föreningen. Nu vill hon återuppta den andan som hade präglat föreningen under hennes första ledning i tolv år.

Tanja Ljungqvist På ett extraordinärt årsmöte under ledning av Pär Stenbäck valdes Svensk-ryska föreningen eldsjäl Tanja Ljungqvist, ursprungligen från Sibirien, till föreningen ordförande. Mötet blev inkallat eftersom föreningens omstridde ordförande Ilya Spiegel hade avsagt sig sitt ordförandeskap och ingen verksamhets- eller revisionsberättelse för 2012 fanns. Nu får den nya styrelsen börja om från början, utan något slags verifikation om vad som har skett.

- Nu ska vi få i gång verksamheten igen, säger Tanja, och vill anknyta till alla de trevliga, fina och viktiga evenemangen vi har haft tidigare.

I dessa tolv år har gemensamma evenemang kring litteratur, musik samt resor, grillfester och middagar gett även andra svenskspråkiga invandrare en känsla av förståelse och ett gemenskap med den ryska kulturen i Svenskfinland, säger IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke.

Svensk-ryska föreningens syfte har alltid varit att främja och bevara en levande rysk identitet vid sidan om den finlandssvenska genom ett gott samarbete kulturkretsarna emellan. IFISK ser med stort intresse fram emot kommande gemensamma evenemang.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)