" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2007

Ifisk på publicistförbundets Hangöträff

18/06/2007 by ifisk


Gerd-Peter Löcke överräcker publikationen 'En formell för succé' till Publicistförbundets kurssekreterare Patrik Rosström
[
[zoom]
Publicistförbundets största årliga händelsen är publicistseminariet som årligen hålls i Hangö. För första gången hade förbundets nyaste medlem och ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke, tillsammans med redaktionsrådets medlem Björn Palmén, möjlighet att delta i seminariet.
Årets publicisträff gick av stapeln den 15-17 juni i det soliga Hangö. Seminariet hölls delvis på Hotel Tellinas terrass mitt i det idylliska östersjölandskapet, delvis i hotellets traditionsrika matsal. De närvarande finlandssvenska journalister och chefredaktörer kretsade kring frågor som ’Hur länge överlever FST?’, ’Vad händer med debatt och mångfald?’ och ’ Medborgarjournalistik och nätet - vad som helst utan ansvar?’.
Under seminariets lopp hade Rundradions internet-tv och -radioutbud, YLE Arenan, premiär. Arenan är Finlands största och mångsidigaste internet-tv och -radiowebbtjänst. Till utbudet hör samtliga Rundradions radio- och tv-program som tekniskt och till upphovsrätten är möjliga att erbjuda på Internet. Mer information.
X3M-chef Micaela Röman berättade hur lyssnare / bloggare skapar innehåll på X3M:s community som har över 22 600 medlemmar eller ”innehållsproducerande” som hon kallar dem för. Mer information. Slutligen avslöjade sibbobloggaren Ralf Wadenström underligheter i kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis rapport.  Den traditionella festen på Hangö Casino gick av stapeln på lördag kväll. Kvällens värd var Rolf Johansson från UM Pressavdelningen. 
Seminariets kurssekreterare var Patrik Rosström och Maria Wasström från Yle. Publicistförbundet är en förening som alla journalister, publicister och ämnesstuderande kan gå med i. Förbundet ordnar olika program, möten, och debatter kring finlandssvenska mediafrågor. Mer information

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Blattarna inne på integrationspolitiken

15/06/2007 by ifisk


Ketevan Liedenpohja
I dag bor det i Finland kring 160 000 personer som inte är födda här. Dessa utgör ca 3 procent av hela landets befolkning. Enligt Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin behövs det kanske upp till 100 000 nya finländare till. Om så sker betyder detta att år 2015 är antalet nya finländare kring 5 % av hela befolkningen. 
Men är sfp beredd att acceptera blattarna bland eget folk?  På partidagen i Vanda sista veckoslut fanns det fem blattar på plats: Keteven Liedenpohja från Georgien, Mulukken Cederborg från Etiopien, Gerd-Peter Löcke från Tyskland samt Lena Weman och Johan Hultkrantz från Sverige. Aldrig tidigare har blattarna fått så mycket synlighet på partidagen. Som representant av Helsingfors kretsen sitter Ifisk:s ordförande Gerd-Peter Löcke kvar som suppleant i partiets styrelse.
Och hur stod det med substansen? I den allmänpolitisk resolution från partidagen i Vanda 2007 anser Svenska folkpartiet att Finland skall driva en aktiv invandringspolitik för att klara av det framtida servicebehovet på båda inhemska språken. Dessutom bör man vid utvecklandet av integrationsprocessen man använda sig av de positiva erfarenheter man har från Svenskfinland.
Blattarna motioner framgångsrika Det gläder oss att partiet i Astrid Thors har fått migrationsministerportföljen. Riksdagsvalet 2007 visade dock framför allt att invandrarna har ett stort behov av att få mera specifik information om partiets arbete samt kommunal- och rikspolitik i allmänhet. Därför lämnade ifiskarna Gerd-Peter Löcke, Ketevan Liedenpohja och Tanja Enberg tillsammans med partiets kretsordförande Maria Björnberg-Enckell samt andra generationens invandrare Gunvor Brettschneider (Tyskland) en motion där vi ville att partistyrelsen utser en jämlikhetsarbetsgrupp för att bättre samordna invandrarnas aktiviteter i partiets verksamhet. 
Partidagen beslöt att partistyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp för åren 2007-2009 som bland annat har till uppgift att utvärdera hur jämlikheten i partiet förverkligas samt uppdatera och utveckla partiets invandringspolitiska program, för behandling som en proposition vid partidagen 2008.
Partidagen beslöt dessutom att sfp:s företrädare i kommuner, riksdag och regering ska arbeta för att staten stöder kommunerna att ordna nybörjarkurser i svenska för invandrare, att invandrare har möjlighet till arbetskraftspolitiska kurser på eller i svenska, med syfte ett förbättra deras möjligheter att arbeta på svenskspråkiga arbetsplatser, t.ex. skolor, daghem eller vårdinrättningar och att invandrare som kan svenska men inte finska har samma möjligheter vid offentlig anställning som invandrare som kan finska men inte svenska. Motionen lämnades in av Tiina Kujala, vars make kommer från USA, med stöd av Gerd-Peter Löcke.
Nu återstår det att se till att blattarna är även väl representerade i de olika arbetsgrupperna såväl på partistyrelsens som på lokal nivå. Ifisk anser att utvecklandet av integrationsprocessen bör verkställas med hjälp av de invandrarna som har positiva erfarenheter från Svenskfinland. Vi vill gärna samarbeta med nyfinländare, med deras finlandssvenska familjemedlemmar och övriga intresserade partimedlemmar som engagerar sig aktivt för gemensamma svenska frågor, för politiska samhällsfrågor på svenska. 

Publicerad i3 Nyheter (RSS)