" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv februari 2009

EU och den fria viljan

02/02/2009 by Gunnar Hilén


Gunnar

EU är ett i raden av europeiska försök att hålla ihop ett gäng, sinsemellan högst oliktänkande, länder och sträva mot ett gemensamt uppsatt mål av fred och social och ekonomisk välfärd. Trots att spelreglerna inom denna union påstås vara demokratiska är uppkomsten av densamma konstgjord. Att motivet lär vara fred och välfärd hjälper inte EU i längden eftersom de enskilda länderna så småningom kommer att sakna det de var tvungna att ge upp för att få medlemskap och vilja ha det tillbaka. Om inte det ges tillfälle inom ramarna vill man utträda. Hur ställer sig EU till detta?

EU med sin politik kör i långa loppet ner varje enskild människas förmåga och rätt att nå sanning om sin egen identitet. Alltför många krav om att även på det lilla, privata planet ständigt jämka och kompromissa om sin innersta vilja och därmed yttersta frihet blir för tungt för individen och kommer att påminna om ett fängelse den tvingas försöka tycka om att leva sitt liv i. Fler och fler kommer att drömma om att slå sig fria och ta sig loss ur bojorna.

Principen som EU är grundat på är tvärtemot den som Barack Obama nu företräder och som vi i hela världen nu vill sätta sådan tilltro och sånt hopp till, nämligen den ömsesidiga dialogen. Kommer du till mig så kommer jag till dig. Ordet är alltså vilja.
Fri vilja.

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)