" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv januari 2013

Det är roligt att träffa folk

14/01/2013 by ifisk

Olga Kekkonen är hemma från ryska Karelen. Farföräldrarna talade finska, pappa var ingermanländsk. Efter två år i Helsingfors deltar hon nu i Luckans projekt FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) med förre riksdagsledamoten och Europaparlamentarikern Henrik Lax som mentor.

Olga Kekkonen I den karelska huvudstaden Petrozavodsk (Petroskoj) läste Olga svensk och rysk lingvistik. Efter några år i Göteborg flyttade Olga 2011 till Helsingfors, där också hennes föräldrar bor. Hon har jobbat på daghem och förskola i Esbo, men har hela tiden sökt efter goda finlandssvenska kontakter. IFISK hörde till en av de första intensiva kontakterna i det finlandssvenska föreningslivet. I det mångkulturella projektet Café Lingua mötte hon många andra intresserade av finlandssvensk kultur.

Snabbt märkte Olga att bristen på kontakter är kanske det största hindret för invandrares integration i huvudstadsregionen. Hon kom i kontakt med Luckans integrationsprojekt BRIDGE som hör till projektet Delaktig i Finland. På Luckan undervisar hon också ryskspråkiga i nybörjarsvenska och deltar som adept i FIKA projektet.

Henrik Lax Enligt Olgas mentor Henrik Lax är ESF-projektet FIKA en väldigt bra inkörsport till Svenskfinland. På Luckan i Helsingfors vill FIKA motverka marginalisering av individer och segregering mellan samhällsgrupper. IFISK har lobbat redan länge för att nyinflyttade är en stor resurs för föreningar i formen av nya medlemmar, tankar och idéer. Redan sommaren 2002 startade svensken Karl Norrbom på Luckan projektet Ny i stan med finansiering från Penningautomatföreningen.

Inom Fika gör Luckan en så kallad matching av mentorsparen. Mentorn och adepten ska ha så mycket gemensamt som möjligt. Efter matchingen träffas mentorn och adepten mellan fyra och åtta timmar i månaden under ett halvt år.

Med den förre riksdagsledamoten och Europaparlamentarikern Henrik Lax fick Olga säkert den bäst möjliga mentorn. Lax har engagerat sig aktivt i den Svensk-ryska föreningen och har visat stort intresse för Ryssland och ryska språket. Dessutom var han till årsskiftet ordförande för direktionen för Institutet för Ryssland och Östeuropa. Olgas karelska ursprung och Lax släkts ursprung från bland annat Ösel och dåvarande Reval förenar dem ytterligare.

Olga och Henrik Lax brukar träffas på Luckan eller ett kafé, där de diskuterar främst språk och kultur. Ofta föreslår Lax kontakter med människorna Kekkonen gärna skulle vilja träffa.
- Jag skulle gärna prova på förlagsbranschen och är Henriks kontakter hjälpa mig mycket , säger Olga. Henrik hjälper mig med att precisera mina idéer och kommer alltid med konkreta förslag på namn och ställen.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)