musta.gif (807 Byte)
bgvasyl.gif (893 Byte)

  ifisk - Internationellt Finlandssvenskt kulturforum 

diskussion.gif (285 Byte)
bgoikyl.gif (881 Byte)
samarbete

Fredsförbund

2005 

arrow.gifStartsida  i-fiskSamarbete i-fiskSvenska fredsvänner

musta.gif (807 Byte)

Evariste Habiyakare
 Evariste Habiyakare

Ifisks ordförande Gerd-Peter Löcke
 Gerd-Peter Löcke

 Fredsvännernas verksamhetsledare Fredrik Therman
 Fredrik Therman

musta.gif (807 Byte)

i-fiskFredsförbund
musta.gif (807 Byte)

Svenska fredsvänner i Helsingfors

Svenska fredsvänners verksamhet består av medlemsträffar på Fredshemmet med diskussioner och inbjudna gäster, dessutom internationellt fredsarbete, resor till fredsmöten runt om i världen samt stöd till spridningen av tidningen Fredsposten.

Svenska fredsvänner i Helsingfors firar 80-ärsjubileum år 2005. Det hade redan tidigare funnits inofficiella grupper av fredsintresserade svenskspråkiga medborgare i huvudstaden. Den mest kända av grupperna vår "Fredsvännerna i Helsingfors", vars ledande personlighet var juristprofessorn och senatorn Leo Mechelin. Han deltog i flera av Internationella Fredsbyrån (IPB) anordnade fredskongresser. Under hela sin verksamhetstid har Svenska fredsvänner spelat en framträdande roll inom Finlands Fredsförbund. Av föreningens medlemmar har Felix Iversen, Deryck Siven och Göran von Bonsdorff i olika repriser beklätt posten som förbundets ordförande.

Egen samlingslokal Fredshemmet
Svenska fredsvänner förfogar också sedan år 1934 över en egen samlingslokal, kallad Fredshemmet, helt i centrum av Helsingfors nära Riksdagshuset. Det är en donation av fru Karin Malm som vår medlem av föreningen. Här fortgick verksamheten under hela krigstiden 1939-44 med regelbundna månadsmöten och föredrag om världslägets utveckling.

Svenska fredsvänner i Helsingfors vill
- framhålla de vuxnas ansvar för barnen i världen
- utveckla fredsfostran bland ungdomar
- arbeta för ökad trygghet för den enskilda mänskan och ökad säkerhet inom världspolitiken
- gynna kontakter till andra länder och kulturer
- öka samarbetet mellan östersjöländerna
- stöda humanitärt bistånd till fattiga länder
- bidra till att konflikter kan lösas utan våld
- verka för aktiv nedrustning
-  motarbeta kärnvapen, landminor, vapentillverkning och vapenexport
- kämpa för FN:s mänskliga rättigheter
- vara en samlingsplats för mänskor som gör en insats för freden

musta.gif (807 Byte)

Evariste Habiyakare från Rwanda är Fredsförbundets styrelsemedlem och Gerd-PeterLöcke från Tyskland  är medlem i Fredspostens redaktionsråd.

musta.gif (807 Byte)

arrow.gif60 år sedan: Hiroshima
arrow.gifG-P Löcke ledamot i Garantiföreningen för Finlands fredsförbund
arrow.gifIfisk medlem i Fredspostens redaktionsråd
arrow.gifTyska Försoningsförbundet
musta.gif (807 Byte)
bgvasala.gif (896 Byte)
Svenska kulturfonden

Tfn +358 0 442875024 - info@ifisk.net

I-Fisk logo
bgoikala.jpg (889 Byte)