musta.gif (807 Byte)
bgvasyl.gif (893 Byte)

ifisk - Internationellt Finlandssvenskt kulturforum 

diskussion.gif (285 Byte)
bgoikyl.gif (881 Byte)

Svenskfinland

10.11.2002

musta.gif (807 Byte)

Svenskfinland

musta.gif (807 Byte)

arrow.gifDagens Nyheter

+358 44 2875024
info@ifisk.net

musta.gif (807 Byte)

arrow.gifStartsida  i-fiskSvenskfinland i-fiskFinlandssvenskan i farozonen 

musta.gif (807 Byte)

De finska politikerna bedriver hårt lobbyarbete för att stärka det finska språkets ställning i Sverige. Men vad gör Persson & Co för svenskan i Finland? Tre hundra tusen svenskspråkiga i Finland ser sitt språk försvinna ur vardagslivet och slukas upp av finskan. Allt fler finlandssvenskar vill att Sverige ska hjälpa till att värna språkrättigheterna.

En "fundamentalistisk" finlandssvensk
Jag sitter på anrika Socis i Helsingfors tillsammans med en "fundamentalistisk" finlandssvensk vän. En som alltid talar svenska, överallt. - Kan jag få en öl, vilken som helst UTOM Lapin Kulta (ett finskt märke), säger min vän. En minut senare kommer servitrisen, som talar en kännspak (karaktäristisk) östfinsk dialekt - naturligtvis med en Lapin Kulta. Min vän har gjort såsom finlandssvenskarna välmenande uppmanas att göra: Han har stått på sig. - Vem ska ställa upp för er om ni inte ställer upp själva. Stå på er, brukar välmenande finländska politiker som statsminister Paavo Lipponen uppmana finlandssvenskarna.

Det lilla finlandssvenska skeppet läcker på alla hål
- Vi är ju sådana att om vi är tio svenskspråkiga i ett rum byter vi till finska när det stiger in en finskspråkig, medger lagman Charles Lindroos vid tingsrätten i Pargas, en stad i Åbolands inre skärgård där majoriteten är svenskspråkig. Men Charles Lindroos hör ändå till dem som står på sig. Han vet att det svenska språket just nu är mer utsatt än någonsin. Det lilla finlandssvenska skeppet läcker på alla håll och kanter. Majoritetsspråket tränger in och undan. Det hjälper inte att svenskans ställning som officiellt språk formellt är tryggad i grundlagen eller av den nya språklagen, som är avsedd att verkligen se till att den svenska befolkningen får sin utlovade service på svenska.

Svenskan försvinner ur vardagslivet
- Den nya språklagen innehåller inga påföljder ifall myndigheterna bryter mot den. Det är en svaghet, säger Lindroos. Han tittar över Östersjön och säger att han önskar att man i Stockholm skulle känna mera för svenskan i Finland. - Våra finländska politiker gör nog framstötar för finskans ställning i Sverige, men några initiativ åt andra hållet sker inte. Lindroos och många andra finlandssvenskar ser hur svenskan försvinner ur vardagslivet och uppgår i finskan. Reklam och skyltning glömmer allt oftare bort svenskan eller så ersätts den med engelska eller till och med ryska.

Sammanslagning
Små svenska enheter dras in eller slås samman med stora finska.  - Vid en sammanslagning försvinner svenskan snabbt och går upp i finskan. I ett vanligt brottmål görs förundersökningen av en polisman som bara talar finska. När förundersökningen gjorts - på finska - går den till en finskspråkig åklagare, och eftersom alla handlingar är på finska så sker rättsbehandlingen också på finska fast domaren kan svenska, säger Lindroos.

Begriplig finska
- Få vet att vi är över tre hundra tusen finlandssvenskar, nästan sex procent av befolkningen. Ofta uppfattar svenskarna finlandssvenskan som en "begriplig finska", säger Charles Lindroos. Det är inte ovanligt att svenska resenärer tror att gatunamnen i Helsingfors är på svenska för turisternas skull, såsom författaren Herman Lindqvist nyligen konstaterade. En annan myt är att finlandssvenskarna utgör en burgen överklass. Sanningen är att majoriteten är arbetare, tjänstemän, bönder och fiskare.

Finland har ingen språkfred
- Men värst är att man i Sverige anser att det råder en språkfred i Finland och att vår tvåspråkighet kan nämnas som exempel för andra länder med språkproblem. I själva verket finns det en hel del motsättningar mellan språkgrupperna. Bland annat råder en utbredd motvilja bland finskspråkiga elever att över huvud taget lära sig svenska. Men fortfarande måste alla skolpliktiga läsa minst tre år svenska. I ett trettiotal gymnasier kan man dock välja bort svenskan från studentexamen. En reform som bland andra Paavo Lipponen inte är förtjust i.

musta.gif (807 Byte)

Stefan Lundberg, stefan.lundberg@hbl.fi
En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, publicerad  5 nov 2002
musta.gif (807 Byte)
bgvasala.gif (896 Byte)
Svenska kulturfonden

Bäst med IE 6.0, Mozilla 1.4 eller senare

I-Fisk logo
bgoikala.jpg (889 Byte)

 

i-fisk