musta.gif (807 Byte)
bgvasyl.gif (893 Byte)

I-Fisk - Internationellt Finlandssvenskt kulturforum 

diskussion.gif (285 Byte)
bgoikyl.gif (881 Byte)
news.gif (936 Byte)

Löpsedel                 

 

arrow.gifStartsida  i-fiskArkiv 2001

musta.gif (807 Byte)

news.gif (2060 Byte)

musta.gif (807 Byte)

musta.gif (807 Byte)

musta.gif (807 Byte)

12-2001

Bra arbetsgivare prisbelönades
Orapac Oy i Oravais och Thor Sigg Ab från Närpes har prisbelönats för att på ett betydande sätt med tanke på företagets storlek sysselsatt invandrare vilka kommit hit som flyktingar. Orapac Oy tillverkar förpackningstillbehör medan Thor Sigg Ab är ett växthusföretag. Priset delas ut av arbetskraftsavdelningen vid Österbottens TE- central. Genom detta vill man lyfta fram möjligheterna till mångkulturella arbetssamfund och samtidigt sträva till en positiv inverkan på de allmänna attityderna. (B.R.)
I-Fisk gratulerar

11-2001
FNB

Drygt 70 procent av börsen i utländsk ägo
Drygt 71 procent av Helsingforsbörsen var i utländsk ägo i slutet av december. Det är några procentenheter mindre än under motsvarande period år 2000 då 73,6 procent av börsen var i utländska händer. Det sammanlagda värdet på det utländska aktieinnehavet sjönk i fjol från 234 miljarder till 154,5 miljarder euro på grund av den allmänna kursnedgången. Börsens hela marknadsvärde sjönk från 318 miljarder till drygt 217 miljarder euro.
Utlänningar ägde i slutet av december 90,7 procent av Nokia, det är en liten ökning med 1,2 procentenheter jämfört med året innan. Av de företag som noteras på Helsingforsbörsen hade utlänningar aktiemajoritet i sammanlagt 14 stycken. Förutom Nokia var bland annat Tietoenator (72,1 procent), Stora Enso (71,5 procent) samt UPM-Kymmene (66,1 procent) i utländsk ägo.

02.11.2001
HBL

Utlänningslagen reformeras
I förslaget till en ny utlänningslag kommer snabbavvisandet av asylsökande att behållas i stort sett som förut. Men det gick inte utan dispyt. En ny sak i lagförslaget är att familjemedlemmar till finska medborgare skall kunna söka uppehållstillstånd i Finland och vistas här medan behandlingen pågår. arrow.gifLäs mera i HBL

11-2001
FNB

SU välkomnar reform av utlänningslagen
Svenska folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom välkomnar, med viss reservation, förslaget till en totalreform av utlänningslagen. Förslaget har överlämnats till inrikesminister Ville Itälä (saml). Enligt förslaget ska familjemedlemmar till finska medborgare få vistas i Finland under den tid ansökan om uppehållstillstånd behandlas. Det är enligt SU ett viktigt steg i processen att göra landets invandringspolitik en ”smula humanare”. SU är däremot missnöjt med förslaget som omfattar ”den olyckliga snabbavvisningslag” som trädde i kraft i juli 2000.

musta.gif (807 Byte)
bgvasala.gif (896 Byte)
Svenska kulturfonden

Tfn +358 0 442875024 - info@ifisk.net     

I-Fisk logo
bgoikala.jpg (889 Byte)

 

i-fisk