musta.gif (807 Byte)
bgvasyl.gif (893 Byte)

ifisk - Internationellt Finlandssvenskt kulturforum 

diskussion.gif (285 Byte)
bgoikyl.gif (881 Byte)
hot.gif (944 Byte)

Brännpunkt

08.08.03

musta.gif (807 Byte)

Ilya Spiegel, Ryssland

Ilya Spiegel
från St. Petersburg

Medlem fr.o.m. 2001

Ilya Spiegel
ispiegel@mail.ru
Representant för arbetsgruppen i Åbo

Medlem i ledningsgruppen

musta.gif (807 Byte)

musta.gif (807 Byte)

arrow.gifStartsida  i-fiskBrännpunkt i-fiskOm språkgränserna

musta.gif (807 Byte)

Inom företagsvärlden har man i allt större grad övergått till engelska. Till och med inom stora nordiska företag har man valt engelska som koncernspråk, istället för att hålla till skandinaviska. Det är oftast finländska företag som vill ha engelskan som gemensamt koncernspråk inom nordiska koncernbolag. För de finsktalande är det ju en större utmaning att komma ifrån modersmålets inflytande, men det finns absolut ingen orsak at påstå att engelska skulle vara lättare än skandinaviska. Det är inte frågan om att välja vilket är bättre – det gäller att kunna båda. Mycket beror naturligtvis på vilka språkkunskaper man inhämtat sig redan på universitetet. Det är dock ingen självklarhet att utländska studerande som kommer till Finland tvingas lära sig finska eller svenska under sin vistelsetid här, och detta är fel som måste rättas till.

Engelskan har fått ett allt starkare inflytande inom undervisningen, och föreläsare håller sig ibland för enkelhetens skull till engelskspråkiga termer. Det är naturligt och i och för sig givande att största del av akademisk litteratur är på engelska. Dock är det fel att göra engelskan så obefogat dominerande vid universitetsundervisningen. I praktiken leder det till att nivån på engelskan förblir låg, samt att de inhemska språkenas språkbruk försämras. Det är mycket viktigt att behärska engelska professionellt, men inte på de inhemska språkenas bekostnad.

Det är bra att det kommer allt fler utländska studerande till Finland. Detta är helt i linje med beslutsfattarnas drömmar om internationalisering. Om man emellertid en gång besluter sig för att ta emot utländska studeranden, bör man försäkra sig om att man har möjligheter att på rätt sätt ta hand om dem. En del av den möda som sätts på att locka hit utlänningar borde sättas på att lära personalen ta emot dem.

Det är märkvärdigt att i Finland kopplar man utbyteselever alltid genast ihop med engelska. Endast en liten del av utländska studerande som kommer till Finland har engelska som modersmål. Största delen kommer från Norden och då är det naturligtvis svenskan som skulle vara ett bra alternativ som undervisningsspråk. Många utländska studerande kommer till Finland från tyskspråkiga länder; afrikanska studenter är väldigt många och de talar ju franska; antalet studenter från Asien är också stort.

Att utländska studeranden kan komma och studera till Finland är definitivt en bra sak. Men innan man hurrar över den ökande mängden utbytesstuderanden på de finska universiteten, så borde man se till att de får en fullvärdig utbildning. Det verkar vara ett mervärde i sig att ha utländska studerande inskrivna på universiteten, men sedan bryr man sig inte om ifall de deltar aktivt i undervisningen eller inte. Språket är av stor betydelse i det här sammanhanget. Professorer och assistenter måste få resurser och utbildning att ta hand om utbytesstuderande. I Ryssland, Tyskland, Frankrike, Spanien och många andra länder är det en självklarhet att utländska studenter tvingas lära sig landets språk. Det gäller att få utländska studerande i Finland att uppleva det nödvändigt att lära sig åtminstone ett av landets två inhemska språk.

Det svenska språkets användningsområde i Finland kommer att minska om man inte använder det tillräckligt inom akademiska och vetenskapliga kretsar samt i näringslivet. Vi på I-FISK har gjort vårt val för länge sedan. I-FISK i Åbo representeras av utländska akademiker vilka alla har fått sin universitetsutbildning här i Finland på svenska.

musta.gif (807 Byte)

Ilya Spiegel

musta.gif (807 Byte)
bgvasala.gif (896 Byte)
Svenska kulturfonden

Sidorna läses bäst med Internet Explorer 5.0 eller senare och Mozilla 1.4

I-Fisk logo
bgoikala.jpg (889 Byte)

 

i-fisk