musta.gif (807 Byte)
bgvasyl.gif (893 Byte)

  ifisk - Internationellt Finlandssvenskt kulturforum 

diskussion.gif (285 Byte)
bgoikyl.gif (881 Byte)
boktipps

Boktips                

 

arrow.gifStartsida  i-fiskLöpsedel  i-fisk Prosa och poesi på svenska

musta.gif (807 Byte)

boken.jpg (5522 Byte)

Bazarförlaget

Bokförlaget Idun

Lingua Poesia
Lingva poetica

Schildts Förlags Ab

Söderströms

Nackdelen med finlandssvensk utgivning av böcker är befolkningens litenhet (idag finns det ca 300 000 svenskspråkiga i Finland). Men det finns många fördelar. Antalet aktiva författare är förbluffande stort i förhållande tillfolkmängden. Antalet goda manuskript som sänds in varje år tyder på en mycket stark och dynamisk kulturell potential, och den har inte visat några som helst tecken på att tyna av. De finlandssvenska författarnas verk är också attraktiva objekt för de finskspråkiga förlagen, som översätter allt fler titlar. Också de rikssvenska förlagen ger ut finlandssvenska böcker i delupplaga.

musta.gif (807 Byte)

i-fiskStella Parland :Nattens gräshoppssång och andra absurda sagor Ny

Bazar
Bazar förlag grundades våren 2002 i Norge, Sverige och Finland. Namnet är valt med tanke på att det är ett spännande och varierande förlag. I första omgången koncentrerar vi oss på att ge ut den brasilianske författaren Paulo Colho på respektive språk. Senare kommer det fler författare och fler böcker. Thor-Fredric Karlsson leder den finska verksamheten på förlaget Bazar. Självklart är Thor-Fredric också medlem i arbetsgruppen I-Fisk.

musta.gif (807 Byte)

Idun
Bokförlaget Idun är ett finlandssvenskt bokförlag med särskild inriktning på barn- och ungdomsböcker. Det ska bli utgivning på både svenska och finska, i original och i översättning. Det här faller sig naturligt eftersom Svenskfinland (bland annat) välver en bro mellan svenskt och finskt. Förlaget har alltså tre marknader: den finska, den finlandssvenska och den rikssvenska. Om tiden och krafterna räcker till är vi också intresserade av översättningar från andra nordiska språk till svenska och/eller finska.. Berndt Zillliacus är medlem i arbetsgruppen I-Fisk och bor nuförtiden med sin hustru Kate Steele-Zilliacus i Sverige.

musta.gif (807 Byte)

Lingua poetica
Lingva poetica har som ändamål att samla invandrarnas dikter och prosatexter. Helst vill vi publicera texter, som är skriven på svenska, men även andra språk som t.ex. skrivarnas modermål kan tas med.
arrow.gifLingva poetica

musta.gif (807 Byte)

Schildts Förlags Ab
Schildts Förlags Ab bildades 1991 genom en sammanslagning av två finlandssvenska förlag: Holger Schildts Förlagsaktiebolag och Editum Ab. 1998 inledde Schildts och det svenska förlaget Pagina Ab ett omfattande samarbete. Förlagets skönlitterära författare representerar olika genrer från lyrik till barnlitteratur. Internationellt känd är Tove Jansson.

musta.gif (807 Byte)

Söderström & C:o Förlagsaktiebolag
Söderström & C:o grundades år 1891 av Werner Söderström, som ända sedan 1878 bedrivit en förlagsverksamhet både på finska och på svenska. Det blev omöjligt i längden, och resultatet blev en delning av förlaget så, att det nya förlaget, Söderström & C:o, enbart gav ut böcker på svenska, medan Werner Söderström (som numera oftast kallar sig WSOY och har vuxit till ett med finländska mått jätteföretag) hade en finskspråkig utgivning. Så har det fortsatt ända till idag.

musta.gif (807 Byte)

arrow.gifBokmässan 2003, en synnerligen bra vitaminkälla
musta.gif (807 Byte)
bgvasala.gif (896 Byte)
Svenska kulturfonden

Tfn +358 0 442875024 - info@ifisk.net

I-Fisk logo
bgoikala.jpg (889 Byte)

 

i-fisk